Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA-VERI

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA-VERI

AFISHIM PUBLIK

Datë 07.02.2022


Drejtoria vendore e ASHK Tirana-Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


EDISON HYSNI QOSE,BARIJE ZYKO QOSE,SKERDILAJD HYSNI QOSE,FRANCI ALTIN QOSE,ARON ALTIN QOSE,RAJAN DRITAN QOSE, ZK 8320, NJESIA 11, TIRANË

HEKTOR XHAFER ZOTAJ, ZK 8350, NJESIA 9, TIRANË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: