Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.02.2022


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


JUSHA ISAK NUREDINI, NURE SHERIF NUREDINI, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

NAIL ISAK NUREDINI,HAJRIE MUSTAFA NUREDINI, ZK 8602 ,10 KORRIKU, VLORË

VIRON JAKUP DUKAJ,MIMOZA IZEIR DUKAJ, ZK 8602, 10 KORRIKU ,VLORË

BARDHYL PASHO AGALLIU, ËNGJËLLUSHE SAMI AGALLIU, ZK 8604, PAVARËSIA , VLORË

TATJANA DANO PETRITAJ,ARJANA KASTRIOT SHAMETAJ(PETRITAJ),SUELA KASTRIOT MILE(PETRITAJ)NORISELDA KASTRIOT PETRITAJ, ZK 8601, HAJRO ÇAKËRRI, VLORË

KASTRIOT SAMI BANI, NEXHAT SAMI BANI, ZK 8605, 28 NENTORI, VLORË

ANDON SOKRAT KUCI,FROSINA LLAMBRO KUCI, ZK 8604, 24 MAJI, VLORË

ANGJELLO PANO KONOMI, ANA DHIME KONOMI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

ELSA MILTO PANO,PANO MILO PANO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

HASAN BOÇO MEHMETAJ, ZK 2046, KALLARAT, HIMARË

NIKO PETRO DUNI,GENTIANA DHIMITËR DUNI, ZK 1481, DHËRMI, HIMARË

YLLI MERKO PASHO,SHPRESA SHAHIN PASHO, ZK 8605, VLORË, HIMARË

KATERINE KLEARKO KRISTOFORI, SPIRO FOTO KRISTOFORI,ZK 3844, VUNO, HIMARË

TEFTA PERIKLI LAMI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

NAQE MILTO DHIMËGJOKA,KOMOLA NAQE DHIMËGJOKA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

FOTO TASO VARFI,SHERO SHABAN VARFI, ZK 3844, VUNO, HIMARË

FERDINAND AVDULLA ZEJNELI,MANUSHAQE SALI ZEJNELI, ZK 8601, HAJRO ÇAKËRRI, VLORË

PETRO LEANDRO NERANXI, ZK 1952 ,HIMARË, HIMARË

ALI SABA BALLA,NEVJANA XHEVDET BALLA, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

SHEFIT RUSTEM BEGAJ,LEKO XHEZO BEGAJ, ZK 8601, VLORË, VLORË

MIHAL RASHO LATI,VASILIQI JANI LATI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË

KALOPI KOSTË ZISO, NATASHA KOSTË ZISO, VASILIKA KOSTË ZISO, ZK 3844, VUNO, HIMARË

PAVLLO MILO DHIMËGJOKA, KALIRO VASIL DHIMËGJOKA, ZK 3844, VUNO, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: