Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 21.02.2022


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


GËZIM SKËNDER JAZAJ, AIDA GËZIM JAZAJ, ZK 8602, UJI I FTOHTË, VLORË

DILAVER MERKO MËHILLI, LUÇIA ADEM MËHILLI, ZK 8605, 28 NENTORI, VLORË

KADRI BRAHIM ARAPAJ, MIMOZA DERVISH ARAPAJ, ZK 8602, PAVARËSIA , VLORË

SPIRO PAVLLO VRETO, ZK 8602, UJI I FTOHTË, VLORË

SERVET XHEZMI BESHO, VJOLLCA LUTFI BESHO, ZK 8602, UJI I FTOHTË, VLORË

XHELAL HYSO SALIAJ, ZK 8602, UJI I FTOHTË, VLORË

KOZMA THANAS DEDE, ZK 3844, VUNO, HIMARË

SEFER SELAM KARAFILAJ, PËLLUMB SELAM KARAFILAJ, ZK 8601 ,PARTIZANI, VLORË

SULO LUAN HARRËMI, ZK 8601, 4 HERONJTË, VLORË

SHPRESA PETRO KOKUSHTA,IRIDA NIKO BASHA(KOKUSHTA), GJERGJI NIKO KOKUSHTA, JANULLA GOGO MULLA (KOKUSHTA),KRISTINA GOGO LEKA(KOKUSHTA), FIORETA GOGO LULI(KOKUSHTA), PIRO GOGO KOKUSHTA, ZK 3844, VUNO, HIMARË

PAVLLO KOÇO KARO, VASILLO FOTO KARO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

SKËNDER SYBI KOÇI, DALLANDYSHE ALEM KOÇI, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

TRASHËGIMTARËT E BORO BEGAJ, ZK 2308, KUÇ-BURONJE, HIMARË

GËZIM REFAT ZEJNO, ESMA IDRIZ ZEJNO, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

SOTIR NIKOLLËGJIKURIA, MIMOZA FOTO GJIKURIA, ZK 1481, DHËRMI, HIMARË

BURHAN MEHMET SERJANI, FATMIRA DAUT SERJANI, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

BEN KRISTAQ BLUSHI, EVA ABAS BLUSHI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

BEN KRISTAQ BLUSHI, EVA ABAS BLUSHI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

ROBERT MIHAL RONDO,LEONORA VASIL RONDO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

LEKO LLAMBRO BELERI, LAURA SPIRO BELERI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

VASIL HAKI BARJAMI, BUKURIJE REMZI BARJAMI, ZK 8603, PAVARËSIA , VLORË

ZENO FASLLI HITAJ, ZK 8601, 4 HERONJTË, VLORË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: