Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 11.03.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BUSHI TEF SHYTI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

HAXHI MISIR TOPRRA, ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

FIQIRI HAMID RRUGEJA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

YMER BESIM DOBJANI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

PRANVERA NIKOLLA MOÇI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

FATMIRE RUSTEM KOLLÇAKU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

KOZMA PETRO BARDHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

B/PRONARET ÇELHAKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BAFTISHA QAMIL RRUQIA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

AHMET BAJRAM GALICAJ, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

EDMOND DUKALT GODO , ZK 1791, GOLEM, KAVAJË

ALI VEIZ TAFXHAFA, ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

GALIP HYSEN CENJA-SPANJOLLI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

MERITA ZENEL AGUSHI, MARSIDA NAMIR AGUSHI, NAMIRA NAMIR AGUSHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: