Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.04.2022


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KIÇO PETRO GJIDEDE, EVERDHIQI VANGJEL GJIDEDE, ZK 1481 ,DHËRMI ,HIMARË

LEONIDHA LLAZO NASI, VOJSAVA ÇERÇIZ BINAJ, ZK 8604, 24 MAJI, VLORË

PANAJOT JASHAR MAZAJ,SONILA ZIA MAZAJ, ZK 3396, SHKOZË, SELENICË

ZIJA MEDIN MUKAJ, STOLI TEFIK MUKAJ, ZK 3396, SHKOZË, SELENICË

BRAHIM ABAS VELIU, FATMIRA REXHO VELIU, ZK 1060, BABICË E MADHE, VLORË

BEDRI HILMI ZANAJ, KOZETA SHEREF ZANAJ, ZK 3631, TREBLOVË, SELENICË

FERDINAND HYDAJ ZANAJ, ILIRA FEJZO ZANAJ, ZK 1524, DRESHOVICE, SELENICË

ALBERT XHAFER HADËRI,SOFIE ABEDIN HADËRI,EDMOND ALBERT HADËRI,LAURETA PETRIT HADËRI, ZK 8602, 11 KORRIKU, VLORË

ARTUR HAMET KARANXHA,FATMIRA ILMI KARANXHA, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

MYFTI IDRIS SHEHAJ,NAZIE MALO SHEHAJ, ZK 1881, GUMENICË, SELENICË

FROSINÊ BARJAM OSMËNAJ, BASTRI MUHEDIN OSMËNAJ, ZK 1881 ,GUMENICË, SELENICË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: