Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 29.04.2022


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ASPASIA KRISTO SHOLLO,MARJANA VASILLAQ SHOLLO,BLEDAR VASILLAQ SHOLLO ,ZK 8531, FIER, FIER

VIOLETA LILI SHOLLO,EDLIRA SHIONIS SHOLLA,MAKSIM DHIONIS SHOLLO,ANDRONIQI DHIONIS SHOLLO, ZK 8531, FIER, FIER

SPIRO LLAZI RAMA,ZK 8531, FIER ,FIER

ARBEN ANDREA DEMA, ZK 8531, FIER, FIER

ROMEO THOMA GALLANI, ZK 8531, FIER, FIER

EDMOND LIU DEMA, ZK 8531, FIER, FIER

ZAMIR SHAQIR VELIU, ZK 8531, FIER, FIER

MURAT HAXHI CEPELE, ZK 3196, ROSKOVEC, ROSKOVEC

ISUF HAXHI CEPELE, ZK 3196, ROSKOVEC, ROSKOVEC

LINDITA TAQI STAMATI,MIRANDA TAQI ISUFAJ, ZK 8531, FIER, FIER

LLAZI LAMI CAKO, ZK 8532, FIER, FIER

DHIMITRAQ ANDREA LINO, ZK 8533, FIER, FIER

THOMA PETRO VASILI, ZK 8531, FIER, FIER

VANGJELI PETRO VASILI, ZK 8531, FIER, FIER

JOVAN PETRO VASILI, ZK 8531, FIER, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: