Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 30.05.2022


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


<

DANIELA SUBI HAJRO, LILIANA ALIZAT HAJRO, ARNOLD SUBI HAJRO, ZK 8542, L."CFAKË", GJIROKASTËR

BASHKIM ZANO AHMETAJ, BAH, L."VARROSH",GJIROKASTËR

DURO LESKU NORA, BEHANÇE SHAQO NORA, ZK 1658, F.FUSHBARDHË ,GJIROKASTËR

ILIRJAN AGRON XHELILI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

SHPRESA ZIJA KELOLLI +BP, ZK 8542, L.PALORTO, GJIROKASTËR

VALENTINA SALI QEZI,ELIONA PËLLUMB DUDUMI, BEJKO PËLLUMB QEZI, ZK 8542, L. PALORTO, GJIROKASTËR

LUMTURI MEHMET XHELILI, PETRIT ISLAM XHELILI, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTËR

PANDELI KIÇO ZEJNO, ARETI KRISTO ZEJNO, ZK 2444, LIBOHOVE, LIBOHOVË

DRAGUSH HASIM BEJLERI, VERO KUJTIM BEJLERI, ZK 2444, L.TEQE MËHALLË, LIBOHOVË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: