Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 05.07.2022


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


VLADIMIR VELI SIQECA, LAURETA SKËNDER SIQECA, ZK 8604, 24 MAJI, VLORË

MALIQ MUSA VESHAJ,ADIXHE ZENEL VESHAJ, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË

STEFAN SPIRO CIKO,LINDITA BARI CENE, ZK 8603, 28 NËNTORI, VLORË

JANAQ GOGO GËRDHUQI,ELENI MILTO GËRDHUQI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

BUJAR REMZI HITAJ, ETLEVA RESHAT HITAJ, ZK 3858, XHYHERINË, VLORË

BUJAR BEBI BARJAMI,ANILA HAMIT BARJAMI, ZK 8603, PAVARËSIA , VLORË

ZAIM MURAT ELMAZI, JETA SAFET ELMAZI, ZK 8602, PAVARËSIA , VLORË

FIQIRI MURAT ELMAZI,ANILA SERVET ELMAZI, ZK 8602, PAVARËSIA, VLORË

FATOS KADRI ABAZI,KOZETA RAMAZAN ABAZI, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: