Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 03.06.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


FLORA GJON KOKA ,ZK 2960, PILUR , HIMARË

ATHINA KRISTO PRIFTI, ZK 2960, PILUR , HIMARË

VASIL LLAMBRO LAPA, MELPO KOSTË LAPA, ZK 2960, PILUR , HIMARË

KIÇO SIMO KONGJINI, MILIKA GOGO KONGJINI, ZK 2960, PILUR , HIMARË

BERTI DHISEO MËRKURI, IRMA LAVDURIM MËRKURI, ZK 2960, PILUR , HIMARË

ZAHO MILO PRIFTI, POLITE JORGO PRIFTI, ZK 2960, PILUR , HIMARË

FOTINA IRAKLI THANASI, ZK 2960, PILUR , HIMARË

GRIGOR KOÇO MËRKURI, MERITA SOKRAT MËRKURI, ZK 2960, PILUR , HIMARË

JANI KOSTA KREKU, ALEKSANDRA KRISTO KREKU, ZK 2960, PILUR , HIMARË

SIMO KRISTO GJICALI, AMALI PETRO GJICALI, ZK 2960, PILUR , HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: