Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 04.07.2024


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ALI TELHA LOLOÇI, ZK 8542, DUNAVAT, GJIROKASTËR

HEKURAN RAMO TATA, ZK 2444, TEQE MEHALLE, LIBOHOVË

PERLAT SELAUDIN TORO, ZK 8542, PALARTO, GJIROKASTËR

PËRPARIM HASIM TORO ,ZK 8542, PALORTO, GJIROKASTËR

SEDAT TAHSIN SHAMETI, ZK 8542, PALORTO, GJIROKASTËR

SPIRO MIHAL LILO, ZK 2359, LABOVE E SIPERME, LIBOHOVË

VASIL STAVRI KAMBERI, ZK 8542, PALORTO, GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: