Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 30.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.TEUTA HASAN SINOJMERI, ZK 8542, L 11 JANARI, GJIROKASTER

ZEQIR REZMI MUSTA, ZK 8543, L PUNETORE, GJIROKASTER

RESHAT HASENI VISHE, ZK 8542, L PALORTO, GJIROKASTER

VEZIR DINO MAMO, ZK 8542, L. MANALAT, GJIROKASTER

VILSON BRAHO BABOCI, ZK 8542, L. MANALAT, GJIROKASTER

BERTI NELO KOCIU, ZK 8542, L. MANALAT, GJIROKASTER

MEVLUDE SELIM HATIKA, ZK 8542, L. MANALAT, GJIROKASTER

ZAIM SELIM BIXHAKU, ZK 8542, RR. L.CFAKE, GJIROKASTER

ASTRIT SELIM BIXHAKU, ZK 8542, RR. L.CFAKE, GJIROKASTER

XHEVAT KAPO KACI, BUJAR KAPO KACI, ZK 8542, RR. CERCIZ TOPULLI, GJIROKASTER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: