Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 31.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ARIEL LAME MECAJ, VALBONA SHKELQIM MECAJ, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE

DHIMITER FOTAQ LATI, EDLIRA BARJAM LATI, ZK 1982, ILIAS, VLORE

VERDHIQI PELI PAPASAVA, VLASH PANO PAPASAVA, ZK 1982, ILIAS, VLORE

ANGJELLO PANO KONOMI, ANA DHIME KONOMI, ZK 1952, HIMARE, VLORE

JANI PETRO KASNECI, SHPRESA XHEMAL KASNECI, ZK 3844, VUNO, VLORE

RIGERS JANI KASNECI, GETI RODOLF KASNECI, ZK 8602, VUNO, VLORE

THODHORA LEKO MITRUSHI, THOMA ALEKS MITRUSHI, ZK 3844, VUNO, VLORE

FESTIM HYSEN ZEQO, SHPRESA JAKO ZEQO, ZK 8604, 1 MAJI, VLORE

ALFRED SEIT KOKOSHI, LEONORA MYSLI KOKOSHI, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE

BORAK YMER BORAKU, FATIME YSEN BORAKU, ZK 8601, 4 HERONJTE, VLORE

ARTAN ELHAM ISARAJ, VJOLLCA ENRIKO ISARAJ, ZK 8601, 15 TETORI, VLORE

BASTRI MERSIN OSMENI, LUMTURI MAKSUT OSMENI, ZK 8601, HAJRO CAKERRI, VLORE

LUIZA ILIAZ AJAZI, ZK 8601, 15 TETORI, VLORE

AGUR MUCO XHAFERAJ, RRAJMONDA REFAT XHAFERAJ, ZK 8605, LIRIMI, VLORE

PELLUMB YMER MERDANI, DALLANDYSHE KAMBER MERDANI, ZK 8603, RILINDJA, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: