Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE SARANDË

AFISHIM PUBLIK


Datë 07.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK SARANDË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ILIA KLEARKO ANDONI, ROZA POLO ANDONI, ZK 3844, VUNO, VLORE

KOSTA DHIOMIDH VJERO, BUKUROSHE BUKUROSHE VJERO, ZK 3844, VUNO, VLORE

EROS PIRO ANDONI,, ZK 3844, VUNO, VLORE

TEFTA PERIKLI LAMI, NICA PERIKLI GJIKAJ, TATJANA PERIKLI PROI, ZK 3844, VUNO, VLORE

STEFAN ANDON KOK, MARIKA JANI NERANXI, ZK 3844, VUNO, VLORE

SPIRO PERIKLI RUCI, LILJANA THOMA RUCI, ZK 1739, GJILEKE, VLORE

SOTIR KICO KARO, LLAMBA NDINO KARO, ZK 1952, HIMARE, VLORE

ARDIAN MUSA AVDIRAJ, ANILA DERVISH AVDIRAJ, ZK 8601, PARTIZANI, VLORE

NURI HODO BYLYSHI, KALEME CANE BYLYSHI, ZK 8601, 4 HERONJTE, VLORE

AGIM ALI HAXHIRAJ, SUZANA HASAN HAXHIRAJ, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE

IZET QAZIM ZERAJ, VIOLOTA MUHAMET ZERAJ, ZK 8604, PAVARSIA, VLORE

SERVET MAZE BEQIRAJ, LIRI CERCIZ BEQIRAJ, ZK 8605, KUSHTRIMI, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: