Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Date 7.07.2021


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


GANI HYSNI KANXHA, ZK 3630, MUCINE, DIBER

AGIM ISMAIL MANUKA, ZK 8611, QYTETI I RI , DIBER

MERSIM RAKIP KALECI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

NEVRUS HASHIM MURRJA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

AVDI FASLI DUMANI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

VALTER XHEVDET NUREDINI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

BUJAR ASLLAN TROCI, ZK 1534, DRAJ REC, DIBER

LUTFI DALIP SULI, ZK 1661, FUSHE ALIE, DIBER

FATOS PETRIT LALA, ZK 2730, MUHURR, DIBER

ARBEN DILAVER KESHI, ZK 1225, BLLATE E POSHTME, DIBER

AFRIM ALI MURJA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

REXHEP MUHAREM HOXHA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

INDRIT MENDU MUCA, ZK 2592, MAQELLARE, DIBER

VULLNET HALIL DIBRA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: