Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA RURALE 1

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANA RURALE 1

AFISHIM PUBLIK

Datë 09.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tirana Rurale 1 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGRON ZEJNEL ALMADHI, ERMIRA ZYHDI ALMADHI, ZK 1978, BERZHITE , TIRANE

BUJAR HASAN AHMETAJ, XHELAL HASAN AHMETAJ, ZK 1263, DAJT, TIRANE

RAMAZAN AHMET GRORI, ZK 3292, FARKE, TIRANE

RAMAZAN SAID LAMI, ZK 2961, ZALL-HERR, TIRANE

ASTRIT SHYQERI SINA, ZK 3266, FARKE, TIRANE

HYSEN YMER GJOSHI, LORETA RIZA GJOSHI, ZK 3292, FARKE, TIRANE

MUHAMED XHEMAL CECA, ZK 3091, PETREL, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: