Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 23.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KADRI BAJRAM HAKA, ZK 2714, ELBASAN, ELBASAN

KUJTIM SAMI SPAHIU, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

SHKELQIM REXHEP HOXHA + BP, ZK 1842, GRAMSH, GRAMSH

BANUSH HAXHI PAJA, ZK 1147, BELSH, BELSH

BARDHURL SHEFKI FINGO, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

EMIN HASAN LUNDRAXHIU, ZK 2908, PEQIN, PEQIN

ARIF BAJRAM RRUPULLI, ZK 2446, LIBRAZHD, LIBRAZHD

SHPRESA MUSTAFA GJATA + BP, ZK 8525, ELBASAN, ELBASAN

AGIM DERVISH ELEZI, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

AIDA HYSNI TURTULLI, ZK 3203, PRRENJAS, PRRENJAS

ARBEN OSMAN GRACENI, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

ISUF IDARI MUKOLLARI, ZK 8521, ELBASAN, ELBASAN

KOSTANDINA RAMAZAN BIBA + BP, ZK 8525, ELBASAN, ELBASAN

MARGARITA ILIAD QESKU + BP, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN

SUZANA JOVAN SHPATI, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

FATJON HYQMET SHQERRA + BP, ZK 8521, ELBASAN, ELBASAN

AGIM BEKTASH DAJA + BP, ZK 8524, ELBASAN, ELBASAN

QEMAL KARAFIL LENGO, ZK 8521, ELBASAN, ELBASAN

GEZIM SALI BALLA, ZK 8525, ELBASAN, ELBASAN

FATOS REFAT GJATA + BP, ZK 8523, ELBASAN, ELBASAN

TAULANT RIZA TAFA, ZK 8522, ELBASAN, ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: