Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TEPELENE

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE TEPELENE

AFISHIM PUBLIK


Date 09.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tepelene bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


ALEM METO KUKA , ZK 2807, NIVICE, TEPELENE

NERTINA REXHO NALLBATI, ZK 3177, REXHIN, TEPELENE

SADIK JACE HAZISI, ZK 2041, KALIVAC, TEPELENE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: