Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE FIER

AFISHIM PUBLIK


Datë 04.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK FIER Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGIM DANO EMIRI ZK 8534 APOLLONIA FIER

LLAZAR KOLIC PAKO ZK 8533 MB. FERKO FIER

MINA NASI BYZYKA ZK 8532 BISHANAK FIER

LLAQI MITI ZAKA ZK 8532 SHEQ I MADH FIER

TRIFON VASIL DUKA ZK 8532 LIRI FIER

NASI JANI BANE ZK 3532 STRUM ROSKOVEC

SOTIRAQ KILO NDONE ZK 3358 SHEQ MARINAS FIER

THOMA NASI GJIKA ZK 8532 LIRI GERO FIER

TODI VASIL SAKO ZK 8532 SHEQ I MADH FIER

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: