Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 14.07.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


LULZIM NEXHIP BERBERI, ARJANA OSMAN BERBERI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MIMOZA SABRI DERVISHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

KIMETE HASAN PASHALLIU, ZK 8552 ,KAVAJË, KAVAJË

ZEJXHANI FAIK KEKERRI, ZK 8552, KAVAJË,KAVAJË

ILIR SAMI MERHORI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

NURI FASLLI KAJA ,ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

VAID GANI KOLLCAKU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MEHMET SHABAN REKA,RAAZAN SHABAN REKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

MIHAL PROF RUSI, STILJAN ANASTAS RUSI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

SPIRO VASIL BAZHURI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

NAZMI SAMI MERHORI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ZIJA MEHMET SHIMA, ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

DHIMITER FAIK TELITI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: