Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 25.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


HEKURAN LATIF DEDEJ, ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

XHEVDET HALIT ÇELA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

PETRAQ VLLASH TRANDAFILI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ESAT MURAT LUSHKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ATRIT ILMI LECINI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

DEFRIM MAKSIM JONUZI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

RAMAZAN HYSEN CURRI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

VERA IDRIZ LUSHA ,ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

RIZA BAJRAM BERBERI,ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

XHEVDET HYSEN BALLIU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

SABRI SULEJMAN HYKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

RUDIN MURAT HOXHA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

BASHKEPRONARET "DAKA", ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BARDHYL KARAJ, ZK 1791, KAVAJË, KAVAJË

NAFIJE RAMAZAN VEIZI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

RUKIJE OSMAN HAVERIKU (DAKA),NEXHADIJE OSMANGUGASHI(DAKA), BEDRI OSMAN DAKA ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ABDYL SULEJMAN ELEZI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SHERBET SULEJMAN ELEZI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SKENDER ABDYL KAÇAÇA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: