Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.11.2021


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


PETRAQ MANDI MONE, ZK 8534, FIER, FIER

DILAVER TEFIK MUHARREMI,ZK 1090, BALLSH, MALLAKASTER

VASIL SHEFQET PANO, ZK 8531, FIER, FIER

EDMOND HARILLA CELNIKU ,ZK 8532, FIER, FIER

LLAZAR TAQI MONE, ZK 8534, AFRIM, FIER

SKENDER TEFIK MUHARREMI, ZK 1090, BALLSH, MALLAKASTER

LLAMBRINI KOZMA LLUPI, ZK 8531, FIER, FIER

ARDIAN GJEKO PETO, ZK 8531, FIER, FIER

PETRAQ JOVAN DASHI, ZK 8532, FIER, FIER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: