Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Datë 03.11.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ASLLAN RRUSTEM MUHAMETAJ,KADE SHPEND MUHAMETAJ, ZK 3791 ,ROGAM, TROPOJË

BASHKIM AZEM BRATI,AJSHE MUHARREM BRATI, ZK 1788, GOLAJ, HAS

FLORJAN SELMAN CAHANI,MEDINE ZAIM CAHANI, ZK 3425, CAHAN, HAS

HEKURAN BAJRAM PEKA,DAFINA ZEQIR PEKA, ZK 2282, KRUME, HAS

KASTRIOT HAJDAR PEKA,AFERDITA DIN PEKA, ZK 2282, KRUME, HAS

PETRIT MHILL IMERAJ, ADMIRA ET'HEM IMERAJ, ZK 2403, LEKBIBAJ, TROPOJË

ZENEL MUS MAÇI, SHEFQET MUS MAÇI, ZK 2950, PEROLLAJ, HAS


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: