Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KORÇË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KORÇË

AFISHIM PUBLIK

Datë 20.06.2023


Drejtoria vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


NIKO GJELA JOTA, ZK 3375, SHIPSKË,KORÇË

VASILLAQ THANAS PALLA, ZK 3375, SHIPSKË, KORÇË

STAVRAQ THIMI NASTO ,ZK 3375, SHIPSKË, KORÇË

NDREÇI ILIA XOGA, ZK 3375, SHIPSKË, KORÇË

KRISTAQ SPIRO NASTO, ZK 3375, SHIPSKË, KORÇË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: