Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Datë 06.12.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BASRI QAZIM CENAJ,NEXHMIJE RASIM CENAJ, ZK 1819, GOSTIL, KUKËS

BARDHYL QAZIM CENAJ, MONDA HAS CENAJ, ZK 1819, GOSTIL, KUKËS

SHKURTE ISUF BERA, ZK 1683, GAJREP, HAS

SHKURTE ISUF BERA, ZK 1683, GAJREP, HAS

SEFER ALI GJYRIQI,EVGJENI LIMOS GJYRIQI, ZK 1347, LAGJE PARTIZANI, TROPOJË

MUHARREM ALI GJYRIQI, NADIRE MUHAMET GJYRIQI, ZK 1347, LAGJE DARDANIA, TROPOJË

SOFË ISLAM GJONGECAJ, ZK 1347, BAJRAM CURRI, TROPOJË

ANDREA GJERGJ NDOU,DRITA NDOC NDOU, ZK 2911, PERAJ, TROPOJE

UK SALI UKPERAJ,HAJRIJE XAJ UKPERAJ, ZK 2282, KRUME, HAS

AVDI MAN UKPERAJ, MIRADIJE IDRIZ UKPERAJ, ZK 2950, PEROLLAJ, HAS

EDUARD HAMDI ÇUNI, NAZLIJE AZEM ÇUNI, ZK 2431, LETAJ, HAS


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: