Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK


Datë 13.12.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


NAUN JANI SOTAJ, MARIE NDIJE SOTAJ ZK 1060 BABICË E MADHE VLORE

BAHRI TEMO TUSHI, VENO LEKO TUSHI ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

SEIT ÇOBAN SINAJ, SABRIE DULE SINAJ ZK 1060 BABICË E MADHE VLORE

MINUSHE LUTO TUSHI ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

FETI MUHO BRAHO, KLARIDA VERO BRAHO ZK 1060 BABICË E MADHE VLORE

RONALDO RAZIM MEZURI ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

LULEZIM SELMAN SELA, ALMA LEFTER SELA ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

PETREF MEVLAN CANAJ, PAVLINA HAKIM CANAJ ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

SHERIF HISMET MULLAJ, ARJANA FADIL MULLAJ ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

NAZIR TAJAR ISUFAJ, FESTIME SHAIP ISUFAJ ZK 8602 PAVARËSIA VLORE

PANAJOT ARSHI HAXHIAJ ZK 3308 SEVASTER VLORE

VIOLETA LLAZAR MËRTIRI ZK 8603 DËSHMORËT VLORE

SAMI AGUSH KASËMI, LUMTURI VESEL KASËMI ZK 8604 1 MAJI VLORE

EDUARD FADIL XHINDI, SOFIJE NEXHIP XHINDI ZK 8602 PAVARËSIA VLORE

ANDON BARDHO ISLAMAJ, ZANA FETI ISLAMAJ ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

HAREDIN TOFIK GJONI, FATBARDHA HATE GJONI ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

GËZIM LUFTAR LEKS ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

IBRAHIM QAZIM HAJDARI, VENO LUTO HAJDARI ZK 1061 BABICË E MADHE VLORE

AGRON DULE MAMUTAJ, FIQIRETE FEÇORR MAMUTAJ ZK 1060 BABICË E MADHE VLORE

PAVLLO ZAHO MILO, ANASTASIA LLUKË MILO ZK 1952 HIMARË VLORE

JORGO ANDREA ÇIPA, ANTONETA NAZIF ÇIPA ZK 1952 HIMARË VLORE

HEKTOR LLAMBRO ÇIPA ZK 1952 HIMARË VLORE

MATILDA LEONIDHA FURRIKU, ZK 1952 HIMARË VLORE

EDMONT SHPETIM DHAMAJ, MIGENA MITI DHAMAJ ZK 8605 VLORË VLORE

ARBEN ZEQO KAPAJ, DIANA ZEQO KAPAJ ZK 8604 VLORË VLORE

SUZANA XHAFER BARJAMI ZK 8601 VLORË VLORE

ADHURIM FADIL HALILI, MAJLINDA MYLAZIM HALILI ZK 8604 VLORË VLORE

ARTUR QEMAL HALILAJ, SILVANA AGUSH HALILAJ ZK 8604 VLORË VLORE

SALI HALIL HALILAJ, SANIJE AGUSH HALILAJ ZK 8604 VLORË VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: