Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA SARANDË

AFISHIM PUBLIK

Datë 27.01.2022


Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ILIA MIHO KORDHA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

PANAJOT STAVRO THODHORI, ZK 1623, FINIQ, FINIQ

OLLGA GLIGOR SAKO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

VASIL SPIRO BEZHANI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

KOSTA VASIL STAMULI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

LLAMBI KRISTO VENETI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

VASIL DHIMITRI VRIONI, ZK 1430 ,ÇUKË, SARANDE

THOMA SPIRO PAPA, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

JANI ILIA DASHI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

KRISTO FOTO CATO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

MANOL ANDON MAMILO, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

KOCO GAQE GJONI, ZK 1430, ÇUKË, SARANDE

MINELLO GRIGOR PRIFTAJ, ZK 1421, ÇORRAJ, SARANDE

LUAN ISMET SULEJMANI, ZK 1464, KALASE, SARANDE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: