Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 27.01.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


QAMIL FADIL HASALLIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BUJAR HAMID BREGU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

AGIM MEHMET BIBA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BERTO MUSTAFA HASALLIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

GRETA MADHNIM DERJAJ, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

REXHEP HYSNI ALLA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ADNAN BALI BEQIRI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

QEMAL MITAT HOXHA, ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

FADIL ISUF HOXHA, ZK 3235, RROGOZHINË, RROGOZHINË

FATBARDH FETAH HUSHI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

VAID ISAK BISHDILI, ZK 8552, KAVAJË ,KAVAJË

ARBEN MEHMET RROCI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MUHARREM QAZIM KAZAZI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SHANE ABDURRAHMAN HOXHA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MUHARREM NUREDIN MUKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SHPETIM SHEFQET CURUMI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

HEROINA ADEM MATAJ, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ARDIT BAJRAM HUSHI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

B/PRONARE "KILA", ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

MIKEL KRISTAQ GJOKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

BRUNILDA HASAN DOBJANI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

KUDRETE HALIT TELITI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SHPETIM NEXHIP OSMA, ZK 2140, KERÇUKAJ, RROGOZHINË

RUZHDI SHEFQET XHAFA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

HAVA OSMAN PETJA,ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

TAIP PULLUMB DEDEJ, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BESIM FEHMI SINELLA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

HAMDI AGIM GIPSI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

NAIM HAMID CARA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

PETRIT HYSEN GJUZI,ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ZIHNI HALIL BEÇERRI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

RIZA XHAVIT MUKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

TRASHEGIMTARET E SHAZIVAR HOXHA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

PETRIT RESHAT BARDHI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

B/PRONARE "GJOCI" "BABAMUSTA", ZK 2291, KRYMEDHENJ, KAVAJË

SALI ARIF MULLA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

FATMIR MUHAMED ELEZI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ILIR AVDULLA PROJ, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

DURIM SAMI VELIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

FLORINA DHORI DOBJA, MILVANA DHORI QOSHJA,ZK 8551, KAVAJË,KAVAJË

ENVER QERIM MYFTIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SHPETIM KADRI MEKA, ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

NESTRET BESNIK KADIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BETIM ALI BRAHIMAJ, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

B/PRONARET "GJIPALI" ,ZK 2291, KRYMEDHENJ,KAVAJË

B/PRONARET "METANI", ZK 2291, KRYMEDHENJ, KAVAJË

RAMAZAN SHEFQET LEVONJA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

HAMID RIZA ARKAXHIU, ZK 8551, KAVAJË,KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: