Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 23.04.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


KASEM TAHIR BELBA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

RUDIN VEIZ BALA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

FATBARDH DAUT AREMI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ADELINA DEMIR PAPUSHALLAI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

LILJANA NAZIF BALBA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

EDMOND AGRON ALIU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

DURIM ASLLAN TUFA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SKENDER QERIM GJONI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ASTRIT SKENDER GJONI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

BASHKIM BEHEXHED KAZIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

GALIP GANI XHAFA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SALIKO NURI MURATAJ, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

NAIM SULEJMAN TALLUSHI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

NAXHI RAMAZAN ROÇI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ILIR KUJTIM BLLOSHMI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

RIFAT RIZA HABILI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

VILI HARALLAMB STEFA ,ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

MUSA IMER KOLLÇAKU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BPRONARE ''LILAMANI'', ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ANDI SHPEIM GUGASHI, DIANA QEMAL GUGASHI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

B/PRONARE ''ISUFI'', ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ISUF ZENEL MUSTAFA, PRANVERA QAZIM MUSTAFA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: