Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.02.2022


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ZIBER IBRAHIM GJAPI, ZK 2932, ISH-SMT, DIBËR

GENCI RUZHDI MUDA, ZK 2958, PILAFE, DIBËR

KLEVIS RIZA HYSA, ZK 2898, PELADHI , BULQIZË

SHPRESA ABDULLA BUDURRI ,ZK 2823, OKSHATINE, BULQIZË

SHKËLQIM RAMADAN HASI, ZK 2072, KANDËR, DIBËR

SETKI RUZHDI HASI, ZK 2072, KANDËR, DIBËR

SABRI ABDYL SPAHIU, ZK 2122, KATUND I VOGEL, DIBËR

SABRI LAZAM HASI, ZK 2072, KANDËR, DIBËR

NIKOLIN LAZAM HASI, ZK 2072, KANDËR, DIBËR

ANDI MELEQ STOJKU, ZK 2932, AKSION, DIBËR

BEDRI RAMADAN DERVISHI, ZK 8612, LAGJIA GJEOLOGU, BULQIZË

RRAHIM RUSHIT HAKA ,ZK 2932, AKSION ,DIBËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: