Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.02.2022


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


HALIT RUSTEM NDREGJONI, ZK 1326 ,BURREL ,MAT

BUJAR ASLLAN TROCI, ZK 1534, DOBROVE, DIBËR

PREMTIM SEFER FIDA, ZK 1859, GREVË, DIBËR

AGIM OSMAN SINANI, ZK 3444, SHUPENZË, BULQIZË

YLBER HAJREDIN TURSHILLA, ZK 3026, POPINAR, DIBËR

NEXHMI SEFER KALIA, ZK 3898, ZDOJAN, DIBËR

XHELAL SHABAN KALOÇI, ZK 1281, BREST I POSHTEM, DIBËR

NEZIR SEFER KALIA ,ZK 3898, ZDOJAN , DIBËR

MUFIT SAKIP RAMA, ZK 2932, NAZMI RUSHITI, DIBËR

LAIM XHETAN XHANI, ZK 1668, FUSHË MUHURR, DIBËR

HAJREDIN SHPËTIM CENAJ, ZK 3688, USHTELENZE, DIBER

ADI RAMI SPAHIU, ZK 3638, TRENE, DIBËR

OSMAN JANUZ ZHUZHI, ZK 3226, RRETH KALE, DIBËR

HAKIK TAHIR DODA, ZK 2932, NAZMI RUSHITI, DIBËR

SARIE SELMAN VELIU, ZK 1958, HOMESH , BULQIZË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: