Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 01.04.2022


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BESNIK SAMI ZOKU, ZK 3454, F.SINE E POSHTME, DIBËR

ROMEO IBRAHIM VOKA, ZK 1668, F.FUSHE MUHURR, DIBËR

KADRI RAMIZ KALESHI, ZK 1668, F.FUSHE MUHURR, DIBËR

ISLAM BASHKIM BARDHI, ZK 2366, F.LAÇES, DIBËR

KAPLLAN SHABAN STOJKU, ZK 2932, L.AKSIONI, DIBËR

BENARD AQIF NELI, ZK 1646, L.31 KORRIKU ,MAT

REXHEP HASAN MINGLA, ZK 1646, L.31 KORRIKU, MAT

BAJRAM MUSTAFA NEZIRI, ZK 2898, F.LEPADH, BULQIZË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: