Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Datë 18.05.2022


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ENDRIT SYLEJMAN HASANDOÇAJ,ZK 1503, DOJAN, TROPOJË

DIN ABDIRAHIM MUJA, EDLIRA GARIP MUJA, ZK 3425, SHTIQËN , KUKËS

HYSEN ZAIM DOMI, DAFINA AGIM DOMI, ZK 3425, SHTIQËN , KUKËS

AJSHE IMER DEMIRAJ, ZK 1525, MARGEGAJ, TROPOJË

PËRPARIM RIZAN NIKA, SHINE DERVISH NIKA, ZK 3119, SURROJ, KUKËS


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: