Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 18.05.2022


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


REFIK SALI LUGA, ZK 8524, ELBASAN , ELBASAN

GËZIM ALUSH FILJA, LUTFIJE MEXHIT FILJA, ZK 8525, ELBASAN , ELBASAN

IBRAHIM SHEFQET CËRRIKU, ZK 8521, ELBASAN , ELBASAN

ASTRIT XHEMAL KORRA, ZK 8521, ELBASAN , ELBASAN

MARTHA PROKOP DOKO ,ZK 3371, ELBASAN, ELBASAN

ZENUN BAJRAM ELEZI, ZK 1774, CËRRIK, CËRRIK

HALIT SADI HARIZI, ZK 1361, PEQIN, PEQIN

HALIT MEHMET SULEJMANI, ZK 2908 ,PEQIN, PEQIN

MYFTAR ADEM CULLHAJ, ZK 2897, PEQIN, PEQIN

RAMAZAN DEMIR LLAPUSHI, ZK 1842, GRAMSH, GRAMSH


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: