Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 30.06.2022


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SHYQYRI ALI HIDRI, ZK 1203, ELBASAN , ELBASAN

SHPËTIM RAKIP NERGJONI ,ZK 3376, ELBASAN , ELBASAN

AJET SELMAN ÇEKREZI, ZK 1842, GRAMSH, GRAMSH

BUJAR QEMAL META, ZK 8526, ELBASAN , ELBASAN

QANI SELMAN ÇABJA, ZK 3313, CËRRIK, CËRRIK


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: