Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA FIER

AFISHIM PUBLIK

Datë 26.07.2022


Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


FINETE SADIK ZENELI,LULEZIM AQIF ZENELI,BLEDAR AQIF ZENELI, ZK 8531, FIER, FIER

LILJANA JANI LLUPI, RUDINA TRIFON LLUPI, ARDIT TRIFON LLUPI, ZK 8531, FIER, FIER

ERALDO TAULANT MUCO, ZK 8532, FIER, FIER

EDMOND HARILLA CELNIKU,MAJLINDA HARILLA CELNIKU,ALBANA HARILLA CELNIKU,MATILDA HARILLA GOGA(CELNIKU),AURELA HARILLA CELNIKU,VARA HARILLA CELNIKU, ZK 8532, FIER, FIER

KOZMA TODI BUSHI, ZK 8533, FIER, FIER

HYSEN ASQERI DYLAJ, ZK 3737, VELMISH, ROSKOVEC

YLLI TEFIK SALIAJ, ZK 2890, PATOS, PATOS

TRIFON VASIL DHANA, ZK 8534, FIER, FIER

MIMOZA LONI JAHAI, ZK 8533, FIER, FIER

TEFIK SHYQYRI TOMORRI, ZK 3737 ,VELMISH, ROSKOVEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: