Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 02.08.2022


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


BILBIL BEJO ABILAJ, SALUSHE ABDYL ALIAJ, ZK 8604, 1 MAJI, VLORË

ALEKSANDRA HALO JONUZAJ,MEVLAN HALO GAÇAJ,VJOLETA HALO ZENELAJ,SHKËNDI HALO ZENELAJ ,ZK 3858, XHYHERINE, VLORË

ZIJA MURAT ELMAZI,QEFNIJE LUTFI ELMAZI, ZK 8602, PAVARËSIA , VLORË

RABIJE MEHMET ELMAZI, ZK 8602, PAVARËSIA , VLORË

RESHAT MURAT ELMAZI, VALDETE KUJTIM ELMAZI, ZK 8602, PAVARËSIA , VLORË

ADRIATIK EQEREM BORAKAJ, LAVDIE ÇARÇAN BORAKAJ, ZK 2929, PESHKËPI, SELENICË

ODHISEA KOLI MALO, AMALIA PAVLLO MALO, ZK 1739, GJILEKË ,HIMARË

SPIRO PANO PANAJOTI,JOLLANDA JANI PANAJOTI, ZK 1739, GJILEKË, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: