Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 21.05.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGRON DULE MAMUTAJ, FIQIRETE FEÇORR MAMUTAJ, ZK 1060, BABICË E MADHE, VLORË

ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, SHKOZË, SELENICË

GJERGJI SULO HABILAJ, ZK 3698, VAJZË, SELENICË

PANAJOT RESHAT MAZAJ, SONILA ZIJA MAZAJ, ZK 3396, SHKOZË, SELENICË

QAMIL FILO KARAFILI, TATJANA BATO KARAFILI, ZK 1524, DRASHOVICË, VLORË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: