Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 03.06.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ANDREA HILI BALA , ZK 2960, PILUR , HIMARË

BESNIK FOTO KREKU, ESMERALDA MEHDI KREKU, ZK 2960, PILUR , HIMARË

GOGO MILO BALA, DRITA KAJTAZ BALA, ZK 2960, PILUR, HIMARË

JANAQ NASHO LAPA, QIRANË LEFTER LAPA , ZK 2960, PILUR , HIMARË

MILO KULO MËRKURI, ARIANTHE KRISTO MËRKURI, ZK 2960, PILUR, HIMARË

LEFTER PILO LAPA, ARISTIDH DHIMO LAPA, ZK 2960, PILUR , HIMARË

VASIL MILTO MËRKUTI, ANGJELINË PETRO MËRKURI, ZK 2960, PILUR , HIMARË

POLO SOFO ÇIPA, AFËRDITA BEJKUSH ÇIPA, ZK 2960, PILUR , HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: