Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 03.06.2024


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGATHULLA DHIMË MENIKO , DHIMITRAQ ANDON MENIKO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

AGRON HALIL QËNDRAJ, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

EA AGAMEMNO DHIMOJANI, DRITA MITI DHIMOJANI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

GRIGOR NEÇO ZOTO, KATINA KOZMA ZOTO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

SPIRO KOÇO KARO, EVDHOKSIA ILIA KARO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

LAVDOSH IBRAHIM STRATI, SHAZE SHEME STRATI, ZK 2046 ,KALLARAT, HIMARË

KLEANTHI THOMA VEIZI, THEODHORA KOZMA VEIZI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

JOSIF VASIL HIDA, QIRJAKULLA KOZMA HIDA, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

NEÇO IRAKLI LLAZARI, POLIKSENI ANDON LLAZARI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË

MARIA MEHMET RIBAJ, ZK 2046, KALLARAT, HIMARË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: