VKM 

VKM nr. 376,(I ndryshuar me VKM nr. 676, dt. 29.7.2015 dhe me VKM nr. 13, dt. 11.1.2016) për procedurën e lëshimit të dokumenteve nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe nga qendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: