VKM 

VKM nr. 375, dt. 6.6.2012 (I ndryshuar me VKM Nr. 675, dt. 29.7.2015 dhe me VKM Nr. 12, datë 11.1.2016)për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit, të administrimit e të ndërveprimit dhe për sigurinë e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ALBReSP)

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: