Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Date 14.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


MAJUNE RIFAT TOMJA, ZK 8612, QYTET I VJETER, BULQIZE

LATIF XHETAN ALIJA, ZK 2823, OKSHATINE, BULQIZE

BILBIL LUTFI LLESHI, ZK 3226, RRETH KALE, DIBER

DORIAN FIDAI CENA, ZK 3688, USHTELENXE, DIBER

XHEVDET ISLAM KOÇEKU, ZK 1675, LURE E VJETER, DIBER

ARMAND XHEZAIR ISKURTI, ZK 2932, GJOKE DOCI, DIBER

JAKUP BAJRAM SELA, ZK 2932, AKSIONI, DIBER

MIRANDA ZEQIR PALI, ZK 1326, PJETER BUDI, MAT

KURT HAJRULLA KURTI, ZK 1326, PJETER BUDI, MAT

TAHIR HAXHI GJYLJA, ZK 2770, NDERSHENE, BULQIZE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: