Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – DIBËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA DIBËR

AFISHIM PUBLIK

Date 14.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


NIKOLL MARK NIKOLLAJ, ZK 2161, KLOS, KLOS

HIKE SEFER PANAVIJA, ZK 1326, BURREL, MAT

HIKE SEFER PANAVIJA, ZK 1326, BURREL, MAT

SAJMIR HYSEN CIKU, ZK 2300, BURREL, MAT

ETMOND HASHIM OSMANI, ZK 3629, BULQIZE, BULQIZE

ETMOND HASHIM OSMANI, ZK 3630, BULQIZE, BULQIZE

AGRON QANI KAMBERAJ, ZK 3628, BULQIZE, BULQIZE

HAJREDIN FERIT KOLA ETJ, ZK 1326, BURREL, MAT

LATIF SEFER RAMA, ZK 2730, MUHURR, DIBER

MUFIT HALIT HOXHA, ZK 3898, ZDOJAN, DIBER

ELVIS VEBI HOXHA, ZK 2730, MUHURR, DIBER

LATIF XHAVIT KURTI, ZK 2730, MUHURR, DIBER

HASHIM ALI HOXHA, ZK 3605, TOMIN, DIBER

EDMOND HAXHI HOTI, ZK 1325, FSHATI BURREL, MAT

AHMET LEZAN HYSA, ZK 1325, FSHATI BURREL, MAT

LUMTURIJE MEHMET VARFI, ZK 1326, BURREL, MAT


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: