Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TIRANA VERI

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA TIRANË VERI

AFISHIM PUBLIK

Datë 14.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Tiranë Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SHPRESA HAHXHI KOKONOZI, ZK 8140, NJESIA ADM 3, TIRANE

ZENEL XHEVAT HYSENI, ZK 8140, NJESIA ADM 3, TIRANE

SHKELQIM HASAN HYSA, ZK 8130, NJESIA ADM 4, TIRANE

GAZMEN QAZIM SOL, ZK 8370, NJESIA ADM 8, TIRANE

MIMOZE FERIT KADA, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE

SHPRESA HAHXHI KOKONOZI, ZK 8140, NJESIA ADM 3, TIRANE

RABIJE MYFTAR GJIKA, ZK 8380, NJESIA ADM 10, TIRANE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: