Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


LEONARD THODHORI CECO, DRITA PRENG CECO, ZK 2863, PALASE, HIMARE, VLORE

PETRAQ NAPOLON GJIKA, ZK 1952, HIMARE, VLORE

PETRIT XHEVDET BECI, VALENTINA FOTO BECI, ZK 1952, HIMARE, VLORE

MARSELA FEJZO ILJAZI, ZIJAUDIN XHEMIL ILJAZI, ZK 8601, VLORE, VLORE

KRISTAQ PILO XHAHO, FROSINA HARILLAQ XHAHO, ZK 8605, VLORE, VLORE

KLAJDI KRENAR CAUSHAJ, ZK 8605, VLORE, VLORE

ARBEN RAZI GJIKAJ, MJAFTIME MILO GJIKAJ, ZK 3858, VLORE, VLORE

HALIME DERVISH GJONI, MERITA VEIP HASKAJ, IRIS GRAMOZ GJONI, LULJETA BEGE MONOPATI, SHPENDI BEQO GJONI, ZK 8605, VLORE, VLORE

DRITAN THODHORI CILI, ELCA THODHORI CILI, URANI THODHORI CILI, ZK 8602, VLORE, VLORE

MOSKO JANI KALIVA, ZK 8603, VLORE, VLORE

FLORETA KOSTAQ BUBUNI, MIRANDA KOSTAQ MONE, ELSA KOSTAQ KONDI, THEODHORAQ KOSTAQ BASKO, ZK 8605, VLORE, VLORE

SKENDER RAMADAN SINANAJ, LEFTERI MITAT SINANAJ, ZK 8605, VLORE, VLORE

SEZAI TEKI ALIAJ, HASIJE ARAP ALIAJ, ZK 8601, VLORE, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: