Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


NIKO JANI JANILA, ANETA VASIL JANILA, ZK 1481, DHERMI, VLORE

FILIP FOTO JANILA, MARGARITA DOTIR JANILA, ZK 1481, DHERMI, VLORE

KOSTAQI IRAKLI BOLLANO, VOJSAVA LLAMBRO BOLLANO, ZK 1952, HIMARE, VLORE

ARISJEN NIKOLLA DUNI, ERMELINDA SHYQIRI BAHOLLARI, ZK 1481, DHERMI, VLORE

KALO XHELO MANA, DILE SHAIP MANA, ZK 8601, HAJRO CAKERRI, VLORE

VASILLAQ FORE TRALO, MERITA QAMIL TRALO, ZK 8602, 10 KORRIKU, VLORE

ILMI NUREDIN DURAJ, MINUSHE MUCO DURAJ, ZK 2955, PICAR, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: