Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 12.12.2023


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ALKET LEONIDHA PREMTI, ZK 3622, FSHATI TRANOSHISHT,GJIROKASTËR

ARIF TOMOR HUSO, ZK 8542, ÇAFKË, GJIROKASTËR

EDMOND MUSTAFA KARDHASHI, ZK 8542, DIUNAVAT, GJIROKASTËR

HATIXHE SITKI ÇABEJ, ZK 8542, 11 JANARI, GJIROKASTËR

KRISTAQ VANGJEL NASTO, ZK 8542 ,VARROSH, GJIROKASTËR

PESHQESHE HAKI LENGO, ZK 8542, MANALAT, GJIROKASTËR

VIOLETA KOLI ÇABEJ, ZK 8542, 11 JANARI, GJIROKASTËR


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: