Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – POGRADEC

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA POGRADEC

AFISHIM PUBLIK

Datë 24.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


XHEVDET HYSEN MANCELLARI, PERPARIM XHEVDET MANCELLARI, ZK 8582, RR FILIP PAPAJANI, POGRADEC

PAQESOR LYFTI BANUSHI, ZK 8582, RR UNAZE, POGRADEC

MYSLIM ALI MALCELLARI, ZK 8582, RR HAJDAR BALLOSHMI, POGRADEC

FUAT ALI MALCELLARI, ZK 8582, RR HAJDAR BALLOSHMI, POGRADEC

SHPETIM ABDULLA BANUSHI, ZK 8582, RR UNAZE, POGRADEC

KLIMENT LEON VESHO, ZK 8582, RR NAUM FRASHERI, POGRADEC

LUAN FUAT BACI, ZK 8581, RR ISMAIL QEMALI, POGRADEC

SELAMI BEDULLA ISALLARI, ZK 8582, RR E XHAMISE, POGRADEC

MUHARREM SYRJA MALELLARI, ZK 8582, RR E GORICES, POGRADEC

NEVZAT SELAMI HOXHALLARI, ADELINA AVNI HOXHALLARI, ZK 1298, RR MERSIN TOLLOZHINA, POGRADEC

TODI GJERGJ DIVJAKA, NAUM GJERGJ DIVJAKA, ZK 8581, RR ISMAIL QEMALI, POGRADEC

AGRON LYFTI OZUNI, ZK 3189, RADOKAL SIPER, POGRADEC

PETRIT DHIMITER PILINCI, OLSI PETRIT PILINCI, ZK 8582, RR MESONJETORJA, POGRADEC

TOMOR FEIM LEKA, ZK 3059, PROPTISHT, POGRADEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: