Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 03.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ELISABETA ALEKS POGACE, IRINI ALEKS THANI, ZK 3844, VUNO, VLORE

ELISABETA ALEKS POGACE, IRINI ALEKS THANI, ZK 3844, VUNO, VLORE

VASILLAQ THOMA RUCI, LONORA TELI RUCI, ZK 1481, DHERMI, VLORE

ZAHARIA STEFO DUNI, ANETA FOTAQI DUNI, ZK 1481, DHERMI, VLORE

ALIL SADIK ALUSHI, LUMTURI SALI ALUSHI, ZK 8603, 28 NENTORI, VLORE

EDA MEHDI DUSHALLARI,, ZK 8601, HAJRO CAKERRI, VLORE

ZONJUSHE VELO IMERAJ,, ZK 8602, 28 NENTORI, VLORE

NURI HODO BYLYSHI, KALEME CANE BYLYSHI, ZK 8601, PAVARSIA, VLORE

ALEKSANDER HEKURAN BENDAJ, KIMETE RUSHAN BENDAJ, ZK 2870, PANAJA, VLORE

FASLLI PASHO AGALLIU, VIOLETA FIQIRI AGALLIU, ZK 8604, 10 KORRIKU, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: