Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 03.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.LEFKOTHEA LLAMBI TOSLLUKU ZK 1476 DERVICAN DROPULL

ILIA JORGJI KURO ZK 3355 SHEPER LIBOHOVE

SIBE JACO BILBASHI ZK 2444 MARINE LIBOHOVE

XHEMIL HASAN GERXHOLLI ZK 3933 ZHULAT GJIROKASTER

ALEKO KADRI XARBA ZK 8541 PLLAKE GJIROKASTER

MATO HAXHI SINANI ZK 8542 L MANALAT II GJIROKASTER

MAKSIM NEXHIP BALA ZK 8542 VARROSH GJIROKASTER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: